EPG #29 - 陆拾年来风与浪 2008.08.08

2008-08-10 01:13  浏览次数 24

陆拾年来风与浪        

 

2008.08.08

是一部记述编者多年来在航运界的经历. 在刊登第一章之前谨以下面句子简介笔者一生的经历.

     

                                     

                               

                                         

                               

                               

                         

                         

今天是北京奥运 2008 开幕之日, 谨将在开幕式所拍到的郑和宝船表演图片两张附上跟大家分享.

 

 

上一篇:EPG #30 - 陆拾年..    下一篇:EPG #28 - 吊杆意..

相关主题: